Az eredetiségvizsgálat

Az eredetiségvizsgálat olyan hatósági eljárás, amely ahhoz szükséges, hogy a jármű új tulajdonosa nyilvántartásba vetethesse járművét.

A járművek eredetiségének megállapítása egy komplex zárt vizsgálati rendszerrel, oly módon történik, hogy a gépjármű egészét az összes specifikumával együtt hasonlítjuk össze a gépjármű azonosító elemeivel, illetve ezek adataival.

Amennyiben a gépjármű rendelkezik okmányokkal, akkor az összehasonlítás az okmányokra is kiterjed. Az eredetiségvizsgálat célja megállapítani, hogy a vizsgált jármű elsődleges azonosítói: alváz-, motorszám és típustábla, gyári eredetűek-e. Ha eltérés tapasztalható, akkor az milyen okokra vezethető vissza:
 • Jogosulatlan beavatkozás
 • Korrózió,
 • sérülés utáni javítás.

Legfőbb célja viszont a közigazgatási rendszerbe illesztéssel a járműbűnözés (autólopás, roncskereskedelem, ikresítés, hitel és leasing csalás, biztosítási csalás) ellehetetlenítése – visszaszorítása!

A külföldről behozott üzemeltetés célját szolgáló járművek eredetiségvizsgálata csak a jármű származásának ellenőrzéséről és annak eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően végezhető el! A közlekedési igazgatási eljárásban a járművek eredetiségvizsgálat elvégzését a BM KANYVH által kiállított hatvan napnál nem régebbi határozattal kell igazolni.

Az eredetiségvizsgálathoz szükséges okmányok?

Jogi személyek (cég) esetében:

 • a cég (megrendelő) cégkivonata
 • a cég aláírási címpéldánya
 • a jármű forgalmi engedélye esetleg műszaki adatlapja vagy ha egyik sincs (elveszett, bevonták: okmányirodai adatlapja)
 • az aláírásra jogosult személy személyes okmányai (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél és lakcím kártya)
 • amennyiben az aláírásra jogosult személy nincs a helyszínen – hivatalos meghatalmazás

Magánszemélyek esetén:

 • a jármű forgalmi engedélye, esetleg műszaki adatlapja
 • a jármű forgalmi engedélyében illetve törzskönyvében szereplő tulajdonos, vagy az adásvételi szerződésben vevőként szereplő személy fényképes igazolványa (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél), lakcím kártyája
 • amennyiben a tulajdonos nincs jelen a vizsgálatnál – hivatalos meghatalmazás


Külföldről behozott gépjármű esetén:

 •     Személyi igazolvány
 •     Műszaki adatlap
 •     Származás ellenőrzési határozat (az illetékes okmányirodában állítják ki)
 •     Külföldi forgalmi engedély
 •     Külföldi adás-vételi szerződés, számla


Mikor kell eredetvizsgálatot végeztetni?


 •     Tulajdonjog változás (adásvétel),
 •     Amennyiben a jármű alváz és/vagy motorszámában az eredeti állapothoz képest változás észlelhető
 •     Nem Európai Unióból használtként Magyarországra behozott rendszámköteles járművek esetén
 •     Amennyiben a hatóság azt elrendeli


A 301/2009 Kormányrendelet alapján az eredetiség vizsgálat a személygépkocsikra, haszonjárművekre, mezőgazdasági járművekre, az 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárokra és az egyéb forgalmi engedélyhez és rendszámhoz kötött járművekre vonatkozik.


Hol végezhető el az eredetiségvizsgálat?


Bővebb információt a kapcsolat menüpont alatt talál.


Milyen járműkategóriákra kötelező az eredetiségvizsgálat?


Gyakorlatilag az eredetvizsga minden rendszámmal ellátott járművet érint

 •     személygépkocsik
 •     tehergépkocsik
 •     motorkerékpárok 50 cm3 nagyobb motorral ellátva
 •     utánfutók
 •     pótkocsik
 •     lakókocsik
 •     autóbuszok
 •     lassújárművek
 •     munkagépek
 •     traktorok